BVD

Inderdaad hebben de onthullingen van de intelligence-deskundigen Bob de Graaff en Cees Wiebes in hun boek `Villa Maarheeze' vorig jaar door de media gegonsd, zoals Tom-Jan Meeus schrijft (Z 20 februari). Hij heeft daar de ontstaansgeschiedenis van de Socialistische Partij aan toegevoegd, maar daarmee zijn de krenten in de pap nog niet op.

Op pagina 220 melden de auteurs dat de top van Defensie er begin jaren zestig van op de hoogte raakte dat vice-admiraal Henk Bos zich bij leveranties aan de marine voor aanzienlijke bedragen had laten omkopen. Op voorwaarde dat hij schoon schip zou maken, werd er geen onderzoek naar zijn gedragingen ingesteld. Blijkbaar heeft de vice-admiraal aan die voorwaarde voldaan, want hij werd eind 1964 aangesteld als coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Is het gebruik bij de marine, dat een officier die zich heeft laten omkopen de gelegenheid krijgt schoon schip te maken zonder dat de rechter er aan te pas komt? En dat de man vervolgens in een andere ambtelijke topfunctie wordt aangesteld? Ligt hier niet ook een taak voor een `boven-water-halen-journalist'?

Overigens kijk ik uit naar een gewone recensie van `Villa Maarheeze'. Daar heeft nog niemand zich aan gewaagd.