Werkloosheid in eurozone daalt licht

Het aantal werklozen in de elf landen van de Economische en Monetaire Unie (EMU) neemt slechts mondjesmaat af. De werkloosheid kwam in januari uit op 10,6 procent (13,6 miljoen mensen) tegen 10,7 procent in de maand daarvoor en 11,3 procent in januari 1998. In de gehele Europese Unie lag de werkloosheid iets lager op 9,6 procent, tegen 9,6 en 10,3 procent in respectievelijk december en januari 1998. Uit de cijfers die het EU-bureau voor de statistiek Eurostat gisteren publiceerde, blijkt dat Nederland (3,6 procent in december) en Luxemburg (2,8 procent) de laagste werkloosheid noteerden. Portugal, Oostenrijk en Denemarken volgden. Spanje spant nog steeds de kroon; 17,8 procent van de beroepsbevolking zat er zonder werk. (ANP)