Werkervaringsplaatsen leveren vast werk

De sinds 1996 geldende CAO-afspraak met het Rijk over werkervaringsplaatsen heeft 558 arbeidsplaatsen gecreëerd, 58 meer dan afgesproken. Tweederde van de mensen die in 1996 en 1997 een werkervaringsplaats kregen, kreeg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een vaste aanstelling. (ANP)