Waarheidsvinding

De boosheid van Hofland (CS 19 febr.) en anderen over het begrip `waarheidsvinding' wordt misschien minder als ze beseffen dat deze rechtsterm eens, volgens het Middelnederlands Woordenboek, niet meer betekende dan: door getuigen bewezen achten. Zo besliste graaf Floris V een geschil `daar wi die wairheit best an vinden mochten'. Moge de enquêtecommissie hetzelfde doen!