`Vliegramp vereist meer onderzoek'

Chemische en toxicologische deskundigen vinden dat er nader onderzoek moet komen naar de gezondheidsklachten van mensen die zich in de buurt van de brand bevonden na de ramp met het El Al-vliegtuig in 1992.

Zij hebben dit vanmorgen verklaard voor de parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp. De chemicus L. van der Kooij van het onderzoeksbureau DHV, die de afgelopen weken in opdracht van de enquêtecommissie onderzoek deed naar de brand en zijn gevolgen, sloot niet uit dat er zich in het smeulende vuur na het blussen van de grootste vuurzee, dioxines hadden gevormd. Dioxines kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.

Mede gelet hierop stelde Van der Kooij dat de brandweer op de avond van de ramp persluchtmaskers hadden moeten dragen, wat niet is gebeurd. R. Smetsers, onderzoeker van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had eerder op de ochtend juist verklaard dat gewone brandweerkleding al voldoende was. Volgens hem was er als gevolg van de brand geen sprake geweest van speciale risico's voor de gezondheid.

Van der Kooij verklaarde ook dat er een heel geringe kans bestond dat 150 kilo verarmd uranium uit het vliegtuig, die nooit is teruggevonden, was verbrand en tot stof vergaan. Mensen die op de plek van de ramp dat stof zouden hebben ingeademd, zouden een licht verhoogde kans op klachten hebben. Uiteindelijk zou dit wellicht zelfs tot kanker kunnen leiden. Hij achtte ook daarvoor nader onderzoek gewenst.

De toxicoloog F. de Wolff, hoogleraar in Leiden, zei later op de ochtend dat er bij een grote brand als die in de Bijlmer na de vliegramp allerlei stoffen kunnen vrijkomen die een gevaar vormen voor de gezondheid. ,,Ik denk dat we niet aan nader individueel onderzoek van de mensen met klachten ontkomen'', aldus De Wolff. Hij zei het ook tevens het merkwaardig te vinden dat het Amsterdamse AMC, dat nog bezig is met een onderzoek naar een mogelijk verband tussen de ramp en gezondheidsklachten van mensen uit de Bijlmer, het niet nodig had geoordeeld toxicologen bij het onderzoek in te schakelen.

H. Plokker, plaatsvervangend hoofdinspecteur van het ministerie van Volksgezondheid, zei gisteren dat het departement opdracht heeft gegeven om het al lopende medische onderzoek van het AMC in Amsterdam uit te breiden met een bloedonderzoek. De directe aanleiding hiertoe is de omstandigheid dat er inmiddels vier patiënten uit de Bijlmer zijn - twee hulpverleners en twee bewoners - met een zeldzame auto-immuunziekte.

ACHTERGROND2