Van Kooten vertelt in tintelende taal

Zijn kompaan Wim de Bie begint eind maart met een nieuwe serie op de zondagavond van de VPRO, maar Kees van Kooten vertoont nog geen enkel teken van een terugkeer naar de televisie. Hij schrijft wekelijks in het blad Humo en speelt af en toe, als een uitje dat hemzelf minstens zo lijkt te behagen als het publiek, een voorstelling die Kees van Kooten leest zich voor heet – terwijl hij alles vrijwel feilloos uit het hoofd heeft geleerd.

De verhalen die hij aldus vertelt, met bijpassende gebaren en loopjes, zijn deels bekend uit de bundels (zoals het klassieke kluchtrelaas over het ledigen van een chemisch toilet) en deels ook van latere datum. Hij bestrijkt er vijf decennia mee, van het in de opsteltaal van een achtjarige geschreven verslag over een tripje `naar Delft heen', via de vijver vol goudvissen uit de tijd toen zijn kinderen nog klein waren, tot en met een virtuoos rijmende snelweggeschiedenis in rap-stijl, die hij onder de naam Koos Koets in Humo publiceerde, en een recente verhandeling over de verwarring die hem als `welgestelde vijftiger' kan overvallen in de supermarkt.

Huiselijke verhalen zijn het, soms zelfs huisbakken, maar allemaal geschreven in een tintelend soort taal zonder dode plekken – light prose om de lezer te vermaken, en nu ook de luisteraar. Als een onderhoudende verteller praat Van Kooten ze aan elkaar, al lopen nog niet alle overgangen van het ene naar het andere verhaal even soepel. Soms vormen de eerste zinnen van het geschrevene immers geen ideaal begin als ze opeens als conférence worden gebruikt. En ook is hij nog niet bedreven in de gehaaide cabaretierstechniek om òm de lach heen te praten. In plaats daarvan praat hij meestal dwars door de lach heen, zodat delen van de tekst verloren gaan.

Het is wonderlijk te bedenken dat Kees van Kooten na meer dan dertig jaar televisie nog maar een beginner in het theater is. Maar een beginner die met moeiteloos ogende charme onweerstaanbaar komisch kan vertellen, dat wel.

Voorstelling: Kees van Kooten leest zich voor. Gezien: 3/3 in de Kleine Komedie, Amsterdam. Herhalingen: 5/4 en 19/4 aldaar. Inl. (020) 6240534.