Szymborska

Ik citeer uit het artikel over Wislawa Szymborska van Renée Postma (CS 26-2-99): ,,De vertaler moet een goede keus gemaakt hebben...'' ,,Veel later in het gesprek zal ze de rol van vertalers nog uitbundig prijzen.'' Hoezeer verbaast het dan dat de naam van de voortreffelijke Nederlandse vertaler van mevrouw Szymborska in het gehele artikel niet wordt genoemd. Het is Nijhoffprijswinnaar Gerard Rasch, die terecht veel roem voor zijn vertalingen van de gedichten heeft geoogst.