RMS wil waarnemers naar de Molukken

De Molukse regering in ballingschap wil dat minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) waarnemers naar de Molukken stuurt die ervoor moeten zorgen dat ,,het vermoorden'' van Molukkers stopt.

President F. Tutuhatunewa van de RMS-regering in ballingschap riep verder op een persconferentie in Utrecht de Molukse jongeren in Nederland vandaag op om geen geweld te gebruiken. Een groep radicale Molukse jongeren in Nederland zou bereid zijn om een gewapenende strijd op de Molukken te gaan voeren. Morgen om elf uur begint een demonstratie van Molukse jongeren op het Haagse Malieveld. Volgens de RMS-regering zijn de spanningen in de Molukken dermate hoog opgelopen dat het begrijpelijk is dat jongeren hier een daad zouden willen stellen. ,,Maar we moeten voorkomen dat er relletjes in Holland gaan ontstaan. Elke gewapende actie in Holland zal zijn weerslag op de Molukken hebben'', aldus Tutuhatunewa.

Volgens de president heeft de Nederlandse regering mede schuld aan het ontstaan van de de huidige explosieve situatie op de Molukken. ,,Nederland is 'm in 1941 als een hond met een staart tussen zijn gesmeerd. Nu is een soort genocide op de Molukken aan de gang. Nederland zou nu moeten ingrijpen. En als ze dat niet kunnen moeten ze hun politieke kanalen aanboren en waarnemers sturen.''

Voorts zal de regering in ballingschap er ook bij de Europese Unie op aandringen om een resolutie op te stellen waarin aandacht wordt gevraagd voor de mensenrechten op de Molukken. ,,Dit is een internationaal politiek probleem waarvoor wij aandacht vragen'', zegt O. Matulessy, lid van de regering. ,,Nederland is eigenlijk maar een heel klein radertje daarin.''

De RMS-regering stelt dat de huidige situatie in Nederland niet te vergelijken is met die in jaren zeventig toen er treinkapingen door Molukkers werden gepleegd. ,,Toen was alles tegen Nederland gericht, dat is nu niet het geval. We hebben nu niets gehoord over harde acties hier. Mochten we dat vernemen dan moeten we dat proberen te stoppen'', aldus de RMS-regering in ballingschap.