Problemen voor Ballast in M-Oosten

Bouw- en baggerconcern Ballast Nedam kampt met 300 miljoen gulden aan achterstallige betalingen van de Saoedische overheid, die financiële moeilijkheden heeft door de lage olieprijzen.

De vertraagde betaling kostte Ballast Nedam vorig jaar 15 miljoen gulden aan rente. Gewoonlijk komen rentekosten bij achterstallige betalingen voor rekening van de debiteur. De islam verbiedt gelovigen echter rente te heffen. ,,Dat betalen ze dus ook niet'', zei bestuursvoorzitter J. Ludwig vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers.

Ballast Nedam zit nu in een moeilijk parket. Het bedrijf is al veertig jaar actief in het Midden-Oosten en heeft er voor miljarden opdrachten uitgevoerd. Ballast hoopt dat de markt – die nu door de lage olie-inkomsten heel slecht is – vanaf het jaar 2000 weer verbetert. Ludwig zei niet bang te zijn dat de rekening helemaal niet wordt betaald: ,,We kennen de Arabieren. Ze lopen niet voor hun schulden weg.'' De 300 miljoen aan achterstallige betalingen heeft Ballast tegoed voor de aanleg van vliegtuigbases, een order van in totaal ruim 1,1 miljard gulden.

De sombere situatie in het Midden-Oosten heeft een flinke weerslag gehad op de omzet van Ballast Nedam in 1998. Omdat tegelijk de activiteiten in Europa (Nederland en het Verenigd Koninkrijk) aantrokken behaalde het bedrijf vorig jaar toch 5,7 procent omzetgroei, tot 4,6 miljard gulden.

De groei van het bedrijfsresultaat met 15,9 procent tot 131,5 miljoen gulden werd deels tenietgedaan door de verdubbeling van de rentelasten tot 21,8 miljoen gulden. De nettowinst steeg met 5 procent tot 105,2 miljoen gulden.

Een schatting van de resultaten over het lopende jaar geeft Ballast pas bij de halfjaarcijfers in juli. De situatie in het Midden-Oosten, de Azië-crisis en onzekere perspectieven in Zuid-Amerika resulteren vermoedelijk tot minder omzet in de divisie Bouw Internationaal. Of de sectoren Europa en Infrastructuur die teruggang kunnen opvangen wordt pas in de loop van het jaar duidelijk.