Pas verschenen

Henk van Nierop: Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand.

Bert Bakker 344 blz. ƒ45,– (pbk), ƒ59,90 (geb.)

In 1575 werden de bewoners van het Noorderkwartier bedreigd door een Spaanse militaire invasie. Het gerucht van verraad leidde tot de arrestatie van een aantal boeren en landlopers, die net zo lang op de pijnbank werden gelegd tot ze de namen van hun opdrachtgevers noemden.

In dit boek wordt dit gruwelijke detail uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog gereconstrueerd en in een groter verband gebracht, waardoor zichtbaar wordt hoe de gewone bevolking tegen wil en dank in een oorlog betrokken werd.

Carl Zimmer: Aan de waterkant. Macro-evolutie en de transformatie van levensvormen. Uit het Engels vertaald door Bart Voorzanger. Contact, 317 blz. ƒ69,90

Mensen zijn de achterkleinkinderen van vissen die 360 miljoen jaren geleden op het land gingen leven. Vijftig miljoen jaar geleden keerde een tak van onze voorouders weer terug naar het water. Dit is een zeer leesbaar boek over de langzame verandering der soorten.