Nederlander leest meer boeken dan ooit

,,Er wordt meer dan ooit gelezen in Nederland. Literaire boeken zijn de populairste boeken, niet streekromans of boeken over tuinverzorging. Van ontlezing in ons land is geen sprake.'' Dat zegt Henk Kraima, directeur van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) en organisator van de Boekenweek, die volgende week begint.

Kraima baseert zich op de al jaren gestaag groeiende verkoopcijfers van boeken (38 miljoen exemplaren vorig jaar), op het aantal uitleningen in de bibliotheken en op eigen onderzoek. Het `officiële' leesonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit 1996, waaruit blijkt dat de Nederlander minder is gaan lezen, noemt Kraima `onjuist en cultuurpessimistisch.' Volgens onderzoeker A. van de Broek van het SCP lezen Nederlanders minder voor hun plezier, nu er meer concurrentie is op vrijetijdsgebied. Dat er meer boeken verkocht worden zegt volgens hem weinig over leestijd.

LEZEN8