Monica

Wat zou ik gedaan hebben als mijn dochter van tweeëntwintig midden in de nacht was thuisgekomen, mij had wakker gemaakt en gefluisterd had: ,,De minister-president kuste me''?

Zou ik, net als de moeder van Monica Lewinsky, gezucht hebben: ,,Leuk voor je'' – om me vervolgens weer aan de slaap over te geven? Lijkt me niet waarschijnlijk. Ik zou op slag klaarwakker zijn geweest met vooral één verblufte vraag op de lippen: ,,Kok?''

Dat gebrek aan nieuwsgierigheid van Monica's moeder moet de oorzaak zijn geweest van het bekendste zedenschandaal van de wereld. Geheimen zijn er om doorverteld te worden. De meeste ellende op de wereld ontstaat omdat mensen hun mond niet kunnen houden. Hun motieven zijn divers – ijdelheid, schuldgevoelens, jaloezie, rancune et cetera – maar de behoefte is universeel.

Dat had de moeder van Monica moeten begrijpen. Als zij die nacht was opgestaan en een grote pot thee had gezet, zou Amerika een presidentiële crisis zijn bespaard, en zou de familie Lewinsky geen Kafkaiaanse hel hebben hoeven doormaken. ,,Monica'', had haar moeder moeten zeggen, ,,in godsnaam, vertel het nooit verder.''

Nu moest Monica alleen naar haar kamertje, waar dat verrukkelijke, zoete geheim in haar onderbuik weldra monsterlijke proporties aannam. Het moest eruit. Wat een heerlijke gesprekken moeten dat geweest zijn met de vriendinnen. ,,Waar doen jullie het?'' ,,Kan ie er wat van?'' De jurk kwam ter sprake. ,,Meid, laat es zien!''

Er is er altijd minstens één die het verder vertelt. De Linda Tripps slapen nóóit. Dank zij hen lopen er elke dag duizenden huwelijken aan de grond en draait de roddelindustrie op volle toeren. De royalty's die Monica Lewinsky nu krijgt voor haar tv-interviews en haar boek, zou ze eigenlijk moeten delen met Linda Tripp die dit alles mogelijk heeft gemaakt.

Ik kijk naar Monica, in gesprek met een koele, gladde Engelse tv-journalist, en zie mijn dochter in een Amerikaanse uitvoering. Knap, aardig, onzeker, vroegwijs en tegelijk naïef. De vader in mij smelt compleet weg als ze vertelt wat ze het ergste vond: dat haar vader al die bijzonderheden moest vernemen. Ik zie al die onsmakelijke mannen – van Clinton tot Starr – die zich op haar leven hebben gestort en ik zou willen dat ik haar beter had beschermd.

Naïeve vader. Daar heb je als dochter óók niets aan. Moderne vaders kunnen beter doortastend en zakelijk zijn. Dus als je een Amerikaanse vader bent en je dochter maakt je wakker met de boodschap dat de president haar heeft gekust, zul je meteen moeten vragen: ,,Cock?''