Lafontaine drukt controversieel belastingplan door

Na een heftige controverse in het Duitse parlement over de belastingpolitiek van de regering, heeft de Bondsdag gisteren met de fiscale hervormingsplannen ingestemd.

Minister Oskar Lafontaine van Financiën heeft daarmee zijn zin doorgezet om de omstreden belastingplannen snel door de Bondsdag te drukken, zodat de Bondsraad (Eerste Kamer) op 19 maart nog in oude samenstelling met de wet kan instemmen. Na de recente verkiezingsnederlaag in Hessen is de SPD haar meerderheid in de Bondsraad kwijtgeraakt. Lafontaine wil koste wat kost voorkomen dat de oppositionele CDU/CSU in de Bondsraad zijn belastingplannen zal blokkeren. De Hessische minister-president Eichel (SPD), die zich van stemming wilde onthouden, is opgedragen met de eigen SPD mee te stemmen. Dit tot grote irritatie van CDU en CSU, die gisteren in de Bondsdag scherpe kritiek op de belastingplannen uitoefenden.

De belastingvoorstellen komen neer op een verlaging van het toptarief van de inkomstenbelasting van 53 naar 51 procent in het jaar 2000. Pas in het jaar 2002 daalt het toptarief verder tot 48,5 procent. Het laagste tarief vermindert van 25,9 naar 22,9 procent; in 2002 naar 19,9 procent. De vennootschapsbelasting voor bedrijven daalt in het jaar 2000 van 45 naar 40 procent. Van de door kanselier Gerhard Schröder toegezegde daling naar 35 procent in het jaar 2000 komt niets terecht.

Het bedrijfsleven is de laatste maanden te hoop gelopen tegen de belastingplannen van de rood-groene regering, die de lastenverlichting voor de modale inkomens voor een belangrijk deel door het bedrijfsleven wil laten financieren. Ondanks een aantal verbeteringen komt twee derde van de financiering voor rekening van het bedrijfsleven. Grote verzekeraars als Allianz, maar ook energiebedrijven zoals RWE en Veba hebben gedreigd delen van hun ondernemingen naar het buitenland over te hevelen. De belastingplannen kosten alleen de verzekeringssector de komende jaren 20 miljard extra. Ook hebben 22 topondernemers Schröder in januari een brief geschreven, waarin zij de economische en fiscale politiek van de regering hekelen. Zij betichten de regering ervan een klimaat van onzekerheid te scheppen, wat het consumentenvertrouwen en de investeringen drukt. Ze zien geen maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt. De CDU/CSU sprak van een ,,rambo-achtige'' aanpak van de bedrijven.