Kamer wil extra stappen Apotheker

De maatregelen om te voorkomen dat de varkensstapel verder toeneemt, zijn onvoldoende. Dat vindt een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Minister Apotheker (Landbouw) weigert vooralsnog extra stappen te ondernemen. Hij houdt vast aan zijn reparatiewetje.

De coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 hebben gisteren in een Kamerdebat met een motie aangedrongen op extra maatregelen. Feenstra (PvdA) vreest dat het ontbreken van regelgeving tot ,,ongewenste groei'' zal leiden. CDA'er Atsma noemde de Wet herstructurering varkenshouderij een ,,dictatoriale wet''. ,,Begin opnieuw. Dat doet recht aan de democratie'', hield hij minister Apotheker voor.

Varkenshouders kunnen sinds 23 februari hun varkensstapel weer uitbreiden. Door een uitspraak van de rechter kwam de in de wet opgenomen verplichte korting op de varkensstapel te vervallen. Een Kamermeerderheid meent samen met de landbouwbonden dat het systeem van varkensrechten met de rechterlijke uitspraak is komen te vervallen. De reparatiewet van Apotheker, die met terugwerkende kracht op 23 februari moet ingaan, biedt volgens de minister voldoende waarborg om een verdere groei te voorkomen. Op basis van die wet krijgen varkenshouders de eerder ingeleverde tien procent van hun varkensstapel terug, totdat het ministerie ofwel een schadevergoeding heeft gegeven voor de afgenomen rechten ofwel heeft aangetoond dat de wet niet in strijd is met Europese verdragen.

De oppositiepartijen vinden dat de minister ook de zogenoemde latente rechten aan de boeren moet teruggeven. Gemiddeld hadden varkensboeren bovenop hun varkensstapel nog ruimte voor elf procent extra varkens. Die ruimte hebben ze ook moeten inleveren.

Apotheker ontraadde gisteren alle moties, waardoor hij nu vrijwel alle fracties tegenover zich weet. PvdA en VVD houden vast aan hun kritiek terwijl D66 laat weten Apotheker alsnog ,,volmondig te steunen in zijn beleid.''