Jeltsin stuurt Berezovski de laan uit

De Russische president Boris Jeltsin heeft de invloedrijke miljardair Boris Berezovski ontslagen als secretaris van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS). Het ontslag lijkt een grote zege voor premier Primakov in diens pogingen, zich van Berezovski te ontdoen.

In een verklaring schreef Jeltsin dat Berezovski ,,de grenzen van zijn bevoegdheden heeft overschreden'' en heeft nagelaten de bevelen van de voorzitter van het comité van staatshoofden van het GOS te gehoorzamen''. Die voorzitter is Jeltsin zelf. De president, die niet in details trad, gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht de collega-staatshoofden van het GOS te verzoeken het ontslag te bevestigen. Algemeen wordt aangenomen dat geen van die staatshoofden van de andere ex-Sovjet-republieken bezwaar zal aantekenen. Jeltsin wil de collega's ook voorstellen de Wit-Rus Ivan Korotsjenia voorlopig te benoemen tot Berezovski's opvolger. Korotsjenia was al Berezovski's voorganger als secretaris van het samenwerkingsverband van de twaalf ex-Sovjet-republieken. De Russische regering stemde gisteren nog in met het ontslag. Berezovski zou zich niet hebben gedragen zoals het ,,een staatsman'' betaamt.

De Doema nam onlangs unaniem een resolutie aan waarin het ontslag van Berezovski werd geëist. Dat gebeurde nadat de politie bij een inval in een van zijn bedrijven had ontdekt dat Berezovski gesprekken van Jeltsins familie had afgeluisterd. De actie van de justitie en de stemming in de Doema maakten volgens waarnemers deel uit van de pogingen van de allengs machtiger premier Primakov om een eind te maken aan de invloed van Berezovski. Deze viel na de actie van de Doema woedend naar de parlementariërs uit. ,,Alles hier is een leugen. Waar is het ene feit, het ene proces tegen mij, waaruit blijkt dat ik ergens schuldig aan ben?''

In een eerste reactie op zijn ontslag zei Berezovski gisteren in Azerbajdzjan dat Jeltsin niet het recht heeft hem te ontslaan, omdat daarvoor een collectief besluit van alle GOS-staatshoofden nodig is. Maar hij voegde daaraan toe dat hij zou opstappen als één van die staatshoofden met zijn ontslag zou instemmen. (Reuters, AP, AFP)