Index

Ik deel Kousbroeks woede (CS 26 febr.) die opkomt wanneer een boek dat daarom vraagt geen index bevat. Hij wijst echter onmiddellijk de uitgever van Fuchs boek aan als schuldig aan dit verzuim, terwijl een index toch allereerst een zaak is van de auteur. Nog nooit heeft een uitgever mij gehinderd als ik een index wilde opnemen (ook niet De Bezige Bij, uitgever van Fuchs boek); integendeel: zelfs strikt zakelijk geredeneerd wegen die paar extra bladzijden niet op tegen het belang van een goede toegang tot het boek en ze voorkomen afstraffing door de kritiek. Dat zoals Kousbroek stelt `de computer het maken van een index een stuk gemakkelijker heeft gemaakt' is juist, maar een electronisch vervaardigde index geeft alle plaatsen waar een naam genoemd wordt, terwijl ze lang niet allemaal interessant zijn. Een kenner van de materie (en de auteur is de beste kenner van zijn boek) moet hier aan het werk om `ruis' te voorkomen en een zinvolle keuze te maken.