Experiment onder homo's met vaccin tegen aidsvirus

De Amsterdamse GG&GD gaat een proef doen met een preventief HIV-vaccin. Hiervoor zoekt de GG&GD 150 homoseksuele mannen met wisselende contacten. Zij krijgen een middel toegediend dat beoogt infectie met het aidsvirus te voorkomen.

Het Amsterdamse onderzoek maakt deel uit van een grote studie die is opgezet door het Amerikaanse bedrijf VaxGen, dat het vaccin Aidsvax B/B ontwikkelde. De bedoeling is dat in Noord-Amerika en Europa vijfduizend personen meedoen. Het onderzoek zal vier jaar duren. Ook in Thailand loopt een soortgelijk onderzoek. Daarbij worden 2.500 drugsgebruikers onderzocht. Eénderde van de proefpersonen krijgt een placebo (een niet werkzame stof) toegediend. Onderzoekers en deelnemers weten niet wie het vaccin of het placebo krijgt. Het dilemma is dat voor het slagen van het onderzoek van belang is dat de homoseksuele mannen door hun seksuele gedrag ook daadwerkelijk risico op besmetting lopen. Onderzoeksleider prof.dr. R. Coutinho van de Amsterdamse GG&GD stelt echter met nadruk dat de vrijwilligers regelmatig voorlichting krijgen hoe ze HIV-besmetting kunnen voorkomen en dat ze het vaccin niet moeten zien als bescherming. ,,Er is een ander goed middel om je te beschermen: de condoom. Maar we weten dat homoseksuele mannen dat niet altijd gebruiken. De homoseksuele mannen weten dat ze daarmee risico lopen.'' In Amsterdam raakt volgens hem van deze groep één tot twee procent per jaar besmet.

Het vaccin van VaxGen is een door genetische manipulatie gemaakt eiwit. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het vaccin zelf geen besmetting kan veroorzaken. Volgens Coutinho is ook bekend dat het geen honderd procent bescherming biedt. Hij verwacht dat met het middel de kans op HIV-besmetting met dertig tot zestig procent zal verminderen. Verder is de veronderstelling dat de personen die het middel hebben gekregen en daarna toch besmet zijn geraakt, een milder ziekteverloop zullen hebben. Coutinho ziet het onderzoek als ,,een belangrijke stap in de ontwikkeling van een vaccin dat vrijwel iedereen zal beschermen''. Aids-onderzoekers zien de ontwikkeling van een preventief HIV-vaccin als zeer urgent, gezien de grootte van het wereldwijde aidsprobleem en het ontbreken van afdoende genezende medicijnen.