CAO-partners kleinmetaal weer aan tafel

De Federatie Werkgeversorganisaties Metaaltechniek (FWM) en de vakbonden hervatten de half februari afgebroken onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de kleinmetaal (330.000 werknemers). Dat is het resultaat van een gisteren gehouden handtekeningenactie van FNV Bondgenoten. De bond overhandigde 50.000 handtekeningen van werknemers in de kleinmetaal aan werkgeversorganisatie MKB Nederland.

Eerder deze week brachten actiebijeenkomsten op zeven plaatsen in het land 3500 man op de been. Bonden en werkgevers twisten onder meer over de loonsverhoging. De bonden eisen een structurele loonsverhoging van 7 procent in twee jaar. De werkgevers willen niet verder gaan dan 2,75 procent loonstijging, plus eenmalige uitkeringen van, opgeteld, 1,5 procent.

(Redactie Economie)