Autorijder profiteert niet van vrijere benzinemarkt

De benzineprijs aan de pomp wordt niet lager door liberalisering van de benzinemarkt. Prijsvoordelen zal het rijk compenseren met accijnsverhoging. Dit zei minister Zalm (Financiën) gisteren in overleg met de Tweede Kamer over de liberalisering van de benzinemarkt.

De accijnsverhoging op benzine, door Paars vastgelegd in het regeerakkoord, gaat gepaard met verlaging van de wegenbelasting. Zalm: ,,We verhogen de variabele kosten en verlagen de vaste kosten. Zo gaat de autorijder meer betalen voor het gebruik van de auto in plaats van voor het bezit.'' Dit sluit ook aan bij de beoogde `vergroening' van het belastingstelsel. Zalm verwacht hooguit in de beginfase van een geliberaliseerde benzinemarkt lagere prijzen aan de pomp. Omdat de benzine ook in Duitsland duurder wordt, meent hij dat Nederland zich verdere accijnsverhogingen kan permitteren zonder pomphouders in de grensstreek te duperen.

Het kabinet wil met de liberalisering van de benzinemarkt de dominantie van de vier grote oliemaatschappijen aanpakken en prijsconcurrentie bevorderen. De komende maanden zal het kabinet in gesprek gaan met de partijen op de benzinemarkt. In juni zullen de uiteindelijke plannen worden gepresenteerd.