5,75% Meer loon voor cateraars

De 16.000 werknemers in de contract-catering (bedrijfskantines, ziekenhuizen) krijgen in twee jaar 5,75 procent meer loon. De horecabond FNV heeft hierover de afgelopen nacht een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie Veneca. In de CAO zijn verder afspraken gemaakt over vermindering van de werkdruk, vervanging van de VUT door een prepensioenregeling en uitbreiding van kinderopvang. (Redactie Economie)