Wachtlijsten voor speciaal onderwijs

Tenminste 128 scholieren hebben vorig jaar gemiddeld vier maanden thuis gezeten omdat er geen plek voor hen was op een speciale school. Aan het begin van dit schooljaar zijn 45 leerlingen om dezelfde reden voor korte of langere tijd niet naar school geweest. Leerplichtambtenaren verwachten dat dit er in totaal ruim tweehonderd worden dit schooljaar. Dat blijkt uit een studie van de Unie voor Christelijk Onderwijs onder leerplichtambtenaren bij 200 van de 538 gemeenten. De Onderwijsinspectie onderzoekt op dit moment de lange wachtlijst voor het speciaal onderwijs in Amsterdam, waar de wachttijd veel langer is dan elders.