Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

VVD wil af van WAO bij lichte psychische klachten

De VVD vindt dat alleen `zware gevallen' onder de bijna 300.000 WAO'ers met psychische klachten hun uitkering mogen houden.

Dit heeft het VVD-Kamerlid Wilders vandaag voorgesteld in de Tweede Kamer tijdens het debat over de maatregelen waarmee staatssecretaris Hoogervorst (VVD, Sociale Zaken) het groeiende aantal WAO-uitkeringen hoopt te beperken. Wilders stelt voor dat WAO'ers die, ondanks hun psychische klacht, in staat zijn voor zichzelf te zorgen en persoonlijk en sociaal kunnen functioneren, hun uitkering verliezen en begeleiding krijgen naar een baan. Hierdoor moet het aantal WAO'ers in 2002 afnemen met 150.000 en met nog eens 100.000 in 2005. Het Kamerlid Schimmel (D66) reageerde emotioneel: ,,Ik heb nog nooit zo'n asociaal voorstel gehoord.''

Staatssecretaris Hoogervorst koerst aan op 930.000 WAO'ers in 2002, in plaats van de verwachte 946.000. Wilders noemt zijn eigen plan een ,,alles of niets-scenario''. Iemand die in de WAO terecht is gekomen wegens psychische klachten kan op grond van het VVD-plan alleen een volledige uitkering krijgen, of niets.

In de huidige WAO-systematiek bestaan daartussen nog zes uitkeringsniveaus, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Wilders wil het strengere regime voor `psychische WAO'ers' laten gelden voor zowel de nieuwe WAO'ers als voor de mensen die nu al in de WAO zitten. Ook stelt de VVD'er voor om alle huidige 900.000 WAO'ers te herkeuren. Daarbij wil de VVD dat begonnen wordt met diegenen die het kortst in de WAO zitten. ,,Zij maken de grootste kans om weer aan het werk te komen'', aldus Wilders.

Hij veronderstelt een daling van de uitkeringslasten met 2,5 miljard gulden, als zijn plan wordt uitgevoerd. ,,En dat leidt weer tot lastenverlichting waardoor meer banen kunnen ontstaan.'' Het Centraal Planbureau heeft berekend dat als gevolg van de extra economische groei het aantal banen stijgt met meer dan 50.000 in 2002 en met meer dan 100.000 in 2005.

Als er geen meerderheid voor de VVD-plannen is te vinden, wil Wilders aan het eind van de kabinetsperiode kijken naar het aantal WAO'ers. Wilders: ,,Is dan alles hetzelfde als nu, dan is de discussie over aanpassing van de WAO helemaal open.'' Hij doelt daarbij op de hoogte en de duur van de WAO-uitkering. Alle andere partijen zijn fel tegenstander van het wijzigen van het uitkeringsniveau.