Vergaderen en wandelen

Voor Susan de Boer, nummer 3 op de lijst van de SP in Noord-Brabant, begon de dag met een spoedvergadering van de SP-fractie in Veldhoven, waar ze gemeenteraadslid is. Onderwerp: het volgens de SP onzalige plan van de gemeente om de scholengemeenschap van Veldhoven aan de bosrand te plaatsen.

Dat zij ook gemeenteraadslid is, ziet De Boer niet als een probleem. ,,Ik voel dat ik een achterban vertegenwoordig en dan maakt het niet zo veel uit op welk niveau dat is. De provincie lijkt me nogal afstandelijk . Daarom wil ik ook graag in de gemeentepolitiek actief blijven.'' Vervolgens ging ze naar de stembus, waarbij ze het `heel spannend' vond zichzelf op de lijst te zien staan. ,,Maar ik heb niet op mijzelf gestemd.'' En toen moest zij even rusten. ,,Even tijd voor mezelf. Ik heb appeltaart staan bakken. Ik begin nu ook wel een beetje zenuwachtig te worden. De fractie verwacht dat we het halen, maar we hoeven maar een paar stemmen minder te krijgen en dan ligt de derde zetel er voor de SP uit.'' Bij de rust hoort ook een boswandeling. Misprijzend kijkt zij naar het mooie stukje grond dat de gemeente wil kopen voor de scholengemeenschap. ,,Vijfentwintighonderd scholieren verstoren straks de rust die de wandelaars er juist zoeken.''

's Middags woont Susan een vergadering bij van een actiecomité dat zich bekommert over vocht, tocht en schimmel in meer dan de helft van 250 woningen in de wijk Cobbeek Noord-West. ,,We behartigen de belangen van de bewoners. Dat is wat de SP noemt politiek opkomen voor mensen.''

's Avonds blijkt de SP uit te komen op vier zetels. Susan heeft het gehaald.