Spanjaarden zijn getouwtrek om Gibraltar beu

Vijfduizend Spanjaarden zijn gisteren de straat opgegaan om de protesteren tegen de strenge controles die Spanje uitvoert aan de grens met de Britse kroonkolonie Gibraltar. De douane-maatregelen zorgen nu al maanden voor enorme files.

Zowel Gibraltar als de Spaanse steden rond de baai van Algeciras lijden ernstige economische schade door de stringente controles, die bedoeld zijn om de autonome regering van Gibraltar onder druk te zetten.

In de afgelopen jaren heeft de Spaanse regering van premier Aznar bij herhaling strakke controles laten instellen aan de grens met Gibraltar. Inzet is daarbij de wens om de Britse kroonkolonie weer in handen te krijgen. Spanje stelt een gedeelde soevereiniteit voor, gedurende een bepaalde periode, waarna de Britten het schiereiland afstaan aan Spanje.

Op Gibraltar zelf, dat naar schatting 25.000 inwoners telt, moet de bevolking niets weten van de Spaanse plannen. De grensblokkades worden door de regering van Gibraltar dan ook beschouwd als ontoelaatbare strafmaatregelen om de economie van het schiereiland, die in belangrijke mate draait op het toerisme, de nek om te draaien. De kwestie dreigt eveneens de Spaans-Britse verhoudingen onder druk te zetten.

Gisteren was het voor het eerst dat ook de streekbewoners aan Spaanse zijde luidkeels te kennen gaven meer dan genoeg te hebben van de douane-maatregelen. In het protest werd ondermeer het aftreden van de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Matutes geëist.

Het gebied rond Gibraltar wordt geteisterd door hoge werkloosheid en armoede en duizenden Spaanse families zijn voor hun inkomen afhankelijk van het werk op de rots.

De strenge grenscontroles werden van kracht na een visserijconflict tussen Spanje en Groot-Brittannië. Spaanse vissers wilden voor de kust van de kroonkolonie kunnen vissen. De ergernis onder de bevolking aan beide zijden van de grens is vooral zo groot, omdat het visserijconflict inmiddels uit de wereld is, terwijl de grenscontroles onverminderd van kracht blijven.