Rembrandt

Met het accent van prins Bernhard declameert de griffier van het notariskantoor de gegevens over de overledene. Hij heette Rembrandt Harmensz. van Rhijn, van beroep was hij Maler en hij had `niets van waarde' achtergelaten. De begrafeniskosten, zijnde de somma van 15 gulden, werden ten laste gebracht van de gemeente. En dan begint het levensverhaal: een vrolijk dans- en drinkgelag ter gelegenheid van het huwelijk met Saskia, waar kapitein Banning Cocq komt binnenvallen om de meester te vragen zijn compagnie te portretteren.

A Walk in the Clouds (Alfonso Arau, 1995, VS). Remake van het neorealistische Quattro passi fra le nuvole (1942) werd een al te opgeklopt melodrama dat grossiert in goudgebruinde landarbeiders in het Californië van 1946 en zich een vrijpartij in slow-motion veroorlooft. Handelsreiziger Keanu Reeves helpt in de steek gelaten vrouw door zich voor te doen als haar echtgenoot. Net5, 20.30-22.20u., met reclame.

Rembrandt (Hans Steinhoff, 1942, Duitsland). vrijdag, Duitsl.1, 10.20-12.00u.