Provinciale Statenverkiezingen

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten waren gisteren 760 zetels te verdelen. In deze bijlage reportages uit alle provincies en de uitslagen van alle gemeenten.

Verder constateert Peper dat in het verleden vaak ,,met veel Hollands pragmatisme'', maar volgens de minister niet altijd even doordacht, bestuurstaken van het rijk naar de provincie gingen. ,,De vraag was dan niet of ze daar thuis hoorden, de instelling was: je werkt van boven naar beneden. En als je van het rijk uit naar beneden gaat kom je eerst bij de provincies terecht.''