Posters, pennen en een jojo

Slechts heel even sloeg de christen-democraten de schrik om het hart. Bij de binnenkomst van de stemmen uit Noordoostpolder bleek het aantal CDA-stemmen gehalveerd in de gemeente. De schrik was van korte duur. Luttele seconden later kwam het bericht dat de telling – nog met de hand – onjuist was. Het CDA-feestje, dat al in volle gang was, kon worden voortgezet.

En de avond was al zo mooi voor het CDA. Het landelijk kader onder leiding van voorman De Hoop Scheffer had de provincie uitgekozen als standplaats voor de verkiezingsavond. Dat resulteerde in vele bedankjes voor de regionale medewerkers en complimenten voor de door hen bereikte resultaten. ,,Het CDA was, is en blijft een krachtige regionale partij. Ik denk dat wij beloond zijn door ons te concentreren op regionale aspecten en door juist uit het grote geweld te blijven.''

Posters, pennen, bloknootjes en vlaggetjes van die partij waren ook veruit in de meerderheid in het provinciehuis. Bovenal bleken de woorden van de provinciale lijsttrekker en gedeputeerde D.H.A. van Hemmen te worden bewaarheid, die vooraf zo lyrisch sprak over ,,een goed gevoel''.

De uitslagen in de provincie Flevoland laten weinig verschil zien met de landelijke tendensen. Winst voor het CDA, euforie bij GroenLinks, tevredenheid bij de VVD, teleurstelling bij PvdA en gelatenheid bij D66. De meeste aanwezige statenleden konden wel leven met de uitslag. Want van de acht in de provinciezaal vertegenwoordigende partijen, leden er slechts twee verlies. Dat kwam onder meer doordat de provincie vier nieuwe zetels meer te verdelen had. Zo leed de VVD een klein percentueel verlies, de veertien zetels kwamen echter geen moment in gevaar. De uitslag in Flevoland betekent vooral een voortzetting van de ingeslagen weg. De VVD blijft veruit de grootste partij en het CDA en PvdA boeken beide winst. De drie partijen zien na de uitslag geen enkele reden om aan de samenstelling van het college te tornen. De grootste partij levert twee gedeputeerden, de andere twee elk één. Net zoals nu. Alleen over de verdeling van de portefeuilles zal nog worden gepraat.

De meeste teleurgestelden droegen in Flevoland een rode button. Mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder, lijsttrekker en gedeputeerde van de PvdA, zelfs met een knipperend lampje erin. ,,We gaan voor goud, we hebben zeven zetels en we hopen op twaalf'', klonk het aan het begin van de avond nog strijdlustig. En met die twaalf potentiële zetels lag volgens haar ook de samenstelling van het college op voorhand niet vast. ,,Zeer jammer'', luidt haar eerste reactie na het tellen van de stemmen. ,,Ik denk dat het door de lage opkomst komt, zeker in Almere waar veel van onze kiezers zitten.''

Een oorzaak van de lage opkomst (36,6 procent) in de grootste stad van de provincie zag ze vooral in de desinteresse van de kiezer in Flevoland. ,,Vele kiezers komen uit Amsterdam, die zijn niet zo geïnteresseerd in de provincie. Als ze naar regionaal nieuws kijken dan is het AT5. We moeten er nu voor zorgen dat de provincie meer gaat leven.''

De VVD-lijsttrekker en gedeputeerde W.G. de Raad zag wel zijn eerder uitgesproken wensen uitkomen. ,,We hebben in de campagne gemikt op veertien zetels en op het behoud van onze positie als grootste partij.'' Hij ziet nu een belangrijke rol weggelegd voor het college. ,,Het raamwerk staat, nu moet de uitvoering komen. Hoewel de werkgelegenheid groeit in Flevoland, kan ze deze de bevolkingsaanwas niet bijbenen. Daarom moeten we zorgen dat niet alleen de bereikbaarheid wordt vergroot maar dat er ook meer banen komen.'' Het verlies bij D66 en de winst bij GroenLinks illustreert D66-lijsttrekker M.W. de Jong met een jojo die ze uit haar handtas haalt. ,,Waarschijnlijk zullen wij over vier jaar weer veel winnen. Want qua ideeën verschillen D66 en GroenLinks hier in Flevoland niet zo gek veel.''