POLITIEKE KAARTEN

De aanhang van de partijen verschilt sterk per regio. Een overzicht in kaarten.

Vergelijking Tweede Kamer In vergelijking met de Tweede-Kamerverkiezingen van vorig jaar heeft het CDA de grootste winst geboekt en de PvdA het grootste verlies. De verschuiving in de kiezersgunst tussen deze twee partijen is het meest duidelijk in het rooms-katholieke deel van Nederland. Het CDA heroverde het Zuiden. Opmerkelijk is echter dat de christen-democraten juist verloren in een smalle strook protestants-christelijke gemeenten ten noorden van de Veluwe en in Zuid-Holland. Van de VVD kan worden opgemerkt dat zij vooral won in traditioneel rode bolwerken als Groningen, Noord-Drenthe en de drie grootste steden. De gemeenten waar de liberalen verloren, zijn niet onder één noemer te vangen: verlies en winst zijn willekeurig verspreid.