Persstemmen

Statenverkiezingen

TROUW

[...]Het is hachelijk, aan de hand van statenverkiezingen vast te stellen welke verschuivingen zich onder het electoraat hebben voorgedaan. [...]We kunnen echter veilig vaststellen dat de economische tegenwind het enthousiasme voor paars behoorlijk bekoeld heeft.

ALGEMEEN DAGBLAD

[...]Het CDA, dat beschikt over een kern van vaste kiezers die trouw hun stem uitbrengen, profiteert ook ditmaal van de onevenredig lage opkomst. De christen-democraten kunnen zich maar beter niet gestreeld voelen door dit resultaat, want de problemen zijn allerminst voorbij. De dood van de betreurde oud-partjlijder Heerma, die ruim twee jaar geleden onbarmhartig werd weggestuurd, roept de vraag in herinnering waarom het CDA hem destijds geen kans meer gaf. Heerma's opvolger De Hoop Scheffer vervreemdt zich steeds verder van het oorspronkelijke CDA-gedachtengoed.

DE VOLKSKRANT

[...]Op papier is D66 door GroenLinks gepasseerd. [...]Toch passen enkele relativerende opmerkingen. [...]Het ging gisteren niet om de Tweede Kamer en dus bleef een groot deel van kiezers thuis. Dat zorgde voor een dramatisch lage opkomst, wat op zichzelf al de vraag wettigt of op basis van zo'n lage opkomst wel landelijke conclusies getrokken kunnen worden. CDA-kiezers zijn bijvoorbeeld trouwer dan PvdA-stemmers: dat heeft ook gevolgen voor de opkomst.

Deze opkomst toont bovenal het gelijk aan van al diegenen die pleiten voor een bundeling van verkiezingen. Binnen anderhalf jaar moet de kiezer in 1998 en 1999 vier keer naar de stembus, voor gemeenteraden. Tweede Kamer, provinciale staten en in juni nog het Europees Parlement. Stemmen is een recht en een dem ocratisch goed, maar misschien is het wel erg veel gevraagd om de kiezer vier keer op te roepen, zeker als bij ten minste twee van de vier stemrondes de inzet niet meer lijkt dan des keizers baard.