Ophanging motor Boeing Martinair ondeugdelijk

De KlM heeft bij een onderhoudsbeurt van een Boeing 747 van Martinair een mankement geconstateerd aan de ophanging van een van de motoren. Het betreft een gescheurd aanhechtingsoog waaraan de gondel van motor 2, de binnenste motor aan de linkervleugel, is bevestigd. De KLM heeft het mankement onmiddellijk gemeld aan de Rijksluchtvaartdienst, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en Boeing. De KLM heeft direct daarna alle tweeëndertig eigen 747-toestellen gecontroleerd op het mankement. Daarbij is niets gevonden. De KLM wijst iedere vergelijking met de op de Bijlmer neergestorte 747 van El Al van de hand. Ook dat toestel had een ophangingsprobleem. ,,Maar dat betrof de borgpinnen waarmee de motoren zijn bevestigd aan de vleugel. Een volstrekt ander onderdeel dan waar het hier om gaat'', aldus een KLM-woordvoerder.