Koerden

In NRC Handelsblad van 27 februari stellen de redacteuren K. Greven en M. Oostveen in het artikel `Koerden: wel of geen vrije aftocht?' de vraag aan de orde `of een vrije aftocht is beloofd aan de Koerden die betrokken zijn geweest bij de gijzeling in de Griekse ambassade'. Het artikel gaat echter niet in op de vraag van een vrije aftocht, maar op de vraag of toezeggingen zouden zijn gedaan door de onderhandelaars van de politie dat deze groep Koerden na afloop van het verhoor en de identiteitsvaststelling weer zouden worden vrijgelaten. In het artikel wordt gesuggereerd dat in strijd met het ambtsedig proces-verbaal van de onderhandelaars van de politie, de driehoek Den Haag (burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris) wel degelijk 's ochtends om 10.17 uur een toezegging zou hebben gedaan om aan die eis van vrijlating te voldoen mits op dat moment alle drie gegijzelde personen zouden worden vrijgelaten. Deze veronderstelling wordt gebaseerd op het logboek van de driehoek over de gebeurtenissen op 16 en 17 februari dat afgelopen vrijdag door burgemeester Deetman aan de gemeenteraad van Den Haag is verstrekt.

De interpretatie van de gegevens uit dit logboek is evenwel niet juist. Ten eerste: met `vrije aftocht' lijkt te worden bedoeld een vrijgeleide, te weten een kennisgeving van de officier van justitie dat geen strafrechtelijke vervolging (en dus ook geen verhoor door de politie) zal plaatsvinden. Vanaf het eerste moment dat deze eis op tafel kwam (en dat was later op de bewuste 16de februari), heeft de driehoek zich op het standpunt gesteld dat van een vrije aftocht/vrijgeleide voor de bezetters van de residentie geen sprake kon zijn, gelet op de ernst van de strafbare feiten. Eigenlijk gaat het artikel over een toezegging van de driehoek over de vrijlating van de bezetters na verhoor door de politie. Dat houdt alleen in dat zij na verhoor bij de politie op vrije voeten zouden worden gesteld. En daarmee kom ik op het tweede punt.

Om 10.17 uur waren drie personen van Koerdische afkomst aangehouden. Dat gebeurde voor de residentie, kort na de bezetting. Letterlijk staat in het logboek: ,,eerste eisen bezetters: alle aangehoudenen vrij, dan kind vrij; terugmelding van onderhandelaars: alle aangehoudenen vrij in ruil voor alle drie gegijzelden.'' Dat betekent niets anders dan dat de driehoek op dat moment bereid is geweest deze drie Koerden vrij te laten in ruil voor de vrijlating van de drie gegijzelde personen in de woning. Een eis waarop de Koerden overigens niet wilden ingaan.

De suggestie op basis van het logboek als zou de driehoek

's ochtends een ander standpunt hebben ingenomen dan 's middags over een vrijlating/vrijgeleide en daarmee verwarring zou hebben gezaaid, is daarom onbegrijpelijk, omdat het logboek daar niet alleen niet over spreekt, maar ik vooraf ook nog eens uitgelegd heb dat de bezetters van de woning pas na afloop van de bezetting de volgende dag zijn aangehouden. Alleen al om die reden kon de groep van bezetters niet onder de door de driehoek om 10.17 uur bedoelde aangehouden personen vallen.