Internet: oordeel over medicijnen

Wie uitgebreide informatie wil hebben over nieuwe medicijnen kan sinds deze week terecht op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het college gaat voortaan alle beoordelingsrapporten van nieuwe in Nederland geregistreerde medicijnen openbaar maken via haar website (www.cbg-meb.nl). Dat zijn er ongeveer tien per jaar. Een beoordelingsrapport is een samenvatting van het wetenschappelijk onderzoek dat het college krijgt van de fabrikant van het nieuwe medicijn. Hierin worden de werkzaamheid, veiligheid en farmaceutische kwaliteit beschreven. Tot nu toe zijn deze beoordelingsrapporten niet openbaar.

(ANP)