Freelancers dagen kranten voor rechter

Eenentwintig freelance medewerkers van NRC Handelsblad, Het Parool en de Volkskrant spannen een kort geding aan tegen hun kranten en het bedrijf Media Resultant om een einde te maken aan het zonder hun toestemming hergebruik van hun teksten op de elektronische Nederlandse Pers Databank door Media Resultant, een dochterbedrijf van uitgever PCM.

De freelancers hadden de kranten gesommeerd om het leveren van hun werk aan Media Resultant te staken, en Media Resultant om hun artikelen, in afwachting van een voor hen bevredigende regeling, te verwijderen. Aan geen van de eisen is volgens de freelancers binnen de gestelde termijn voldaan. Liesbeth Koenen, een van de procederende freelancers, noemt het plaatsen van de artikelen ,,gewoon diefstal''. Koenen: ,,Het is als een man die de kijkdoos van zijn buurjongetje afpakt en er andere mensen tegen betaling in laat kijken.''

Uitgever PCM bestrijdt in een reactie dat er van het leveren van stukken van freelancers aan Media Resultant sprake is. Het gaat volgens concernjurist Michiel Kramer om het digitaal opslaan van artikelen voor documentatie- en archiefdoeleinden ten behoeve van intern gebruik door PCM-medewerkers, hetgeen volgens Kramer naar de geest van de auteurswet geoorloofd is. De artikelen van freelancers die geen toestemming hebben gegeven voor hergebruik staan weliswaar nog in de Nederlandse Pers Databank, maar buitenstaanders met een abonnement op de databank hebben geen toegang tot deze artikelen, aldus Kramer.

De freelancers hebben zich inmiddels verenigd in de FreeLancers Associatie (FLA), een werkgroep in oprichting binnen de Vereniging van Letterkundigen (VVL). De freelancers zijn Herbert Blankesteijn, Johannes van Dam, Arthur Graaff, Jaap van Heerden, Theodor Holman, Vincent Icke, Liesbeth Koenen, Rita Kohnstamm, Michaja Langelaan, Pieter Lomans, Ton van Loon, Nicolaas Matsier, Ileen Montijn, Max Pam, Antoinette Polak, Hans Ree, Maarten van Rossem, Ewoud Sanders, Rik Smits, Abram de Swaan en Bernadette de Wit.