Duitse regering zet ecotax door ondanks vele protesten

De Duitse regering van bondskanselier Schröder heeft gisteren besloten de plannen voor een extra energiebelasting door te zetten, ondanks zware protesten van het bedrijfsleven, milieugroeperingen en sociale organisaties. Een meerderheid van de Bondsdag stemde in met het rood-groene voorstel om de prijzen van energie, benzine, olie en gas per 1 april te verhogen. De benzine wordt 6 pfennig per liter duurder, verwarmingsolie 4 pfennig per liter, gas 0,32 pfennig en stroom 2 pfennig per kilowat-uur.

Deze zogenaamde milieubelasting maakt deel uit van de rood-groene belastinghervorming, waarover de Bondsdag vandaag een besluit neemt.

De regering van SPD en Groenen rekent op een extra belastingopbrengst van 8,4 miljard mark. De energiebelasting, waartoe gisteren is besloten, is een eerste stap naar verdere prijsverhogingen.

De regering wil het geld onder meer gebruiken om de hoge sociale verzekeringskosten van nu 42,3 procent van het brutto loon tot onder de 40 procent te laten dalen in de hoop dat de hoge werkloosheid afneemt. Aangezien de regering bezuinigingen op het sociaal stelsel en verhoging van de eigen bijdrage wil voorkomen, kan zij de loonkosten uitsluitend omlaag brengen door elders belastingen te verhogen.

De voorzitter van de overkoepelende sociale organisaties, Walter Hirrlinger, wierp de regering voor de voeten vooral de 20 miljoen sociaal zwakkeren als werklozen, gepensioneerden en gehandicapten met de extra energieverhoging te duperen. Ook het bedrijfsleven uitte opnieuw hevige kritiek op de belastingplannen. ,,Of het nu om grote of kleine ondernemingen gaat, om binnen- of buitenlandse investeerders, deze belastingplannen kosten massaal arbeidsplaatsen'', reageerde Hans-Olaf Henkel, president van de werkgeversorganisatie voor de Duitse industrie. Het bedrijfsleven is verbitterd over de belastingvoorstellen van de regering, waarbij de lastenverlichting voor de modale inkomens op ondernemingen worden afgewenteld.

Een aantal bedrijven zoals de verzekeraar Allianz en de energieconcerns PreussenElektra, RWE en Veba hebben al gedreigd een deel van hun activiteiten naar het buitenland te verplaatsen, indien de regering haar plannen doorzet. In een brief, die 22 topondernemers al in januari aan kanselier Gerhard Schröder schreven, wordt een vernietigend oordeel over de belastingpolitiek van de regering geveld. De topondernemers, onder wie Krupp-Thyssen-topman Gerhard Cromme en Siemens-bestuurder Heinrich von Pierer, menen in het beleid van de regering ,,geen weg meer te herkennen is die succesvol belooft te zijn'' bij het scheppen van nieuwe banen. Volgens een enquête van de Duitse Kamers van Koophandel is het bedrijfsleven pessimistisch. Dat komt volgens voorzitter Schoser niet alleen door de dalende export maar ook het beleid in Bonn.