Cresson verliest steun in Commissie

Voorzitter Jacques Santer van de Europese Commissie vindt dat eurocommissaris Cresson moet opstappen als een `comité van wijzen' tot de conclusie komt dat zij fouten heeft gemaakt.

Daarmee neemt Santer afstand van wat hij de afgelopen maanden volhield: dat de commissie alleen als college opstapt. ,,Als het comité van wijzen leden van de Commissie aanklaagt, dan dienen die commissarissen zich te gedragen als politici en moeten ze hun conclusies trekken'', zei Santer gisteren. Hij noemde geen namen, maar het was duidelijk op wie hij doelde. Cresson reageerde onmiddellijk dat het ,,absoluut uitgesloten'' is dat zij aftreedt. De Franse ex-premier, die zegt nog altijd de steun te genieten van haar regering, zei niet te kunnen geloven dat de commissievoorzitter geen voorstander is van collegialiteit.

Het comité van wijzen werd in januari ingesteld door het Europees Parlement om beschuldigingen van vriendjespolitiek en fraude bij de Commissie te onderzoeken. Het meest onder vuur liggen Cresson en, iets minder, haar collega Marin. De Française zou verantwoordelijk zijn voor wanbeheer bij het onderzoeksprogramma Leonardo. Ook wordt haar verweten dat een bevriende tandarts opdracht kreeg voor een aidsonderzoek, waarvoor hij niet gekwalificeerd zou zijn en dat hij wegens ziekte niet afrondde. Tijdens een interventie van Cresson vorige week in het Europees Parlement bleek dat zij steun verliest binnen haar eigen socialistische fractie.

Het Europees Parlement stemde vorige maand over een motie van wantrouwen tegen de voltallige Commissie, die het niet haalde. Wel werd daarop het comité van vijf wijzen ingesteld, dat op 15 maart verslag moet uitbrengen. Het parlement kan de 20 commissarissen alleen als college naar huis sturen. Maar Santer maakte gisteren onderscheid tussen een beoordeling door het parlement en door het comité van wijzen.

Santer deed zijn uitspraken bij de presentatie van een gedragscode voor Europese commissarissen. De code bepaalt onder andere dat commissarissen verplicht zijn de professionele activiteiten van hun partner aan te geven. Dit om verrassingen te voorkomen zoals laatst over de echtgenote van de Portugese commissaris Pinheiro, die tijdelijk voor de Commissie blijkt te hebben gewerkt. Voorts mogen commissarissen geen cadeaus van meer dan 150 euro (ongeveer 330 gulden) aannemen, geen andere banen hebben noch een politiek mandaat bekleden. Een deel van de regels lag al vast. Dat commissarissen geen andere ,,beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning'' mogen verrichten, staat in het verdrag van de Europese Unie. Een aparte code behandelt de relatie tussen de commissarissen en de 15.000 ambtenaren bij de Commissie.

De Commissie heeft nog geen afspraken willen maken over de kabinetten. Er is kritiek omdat de medewerkers van de kabinetten zich te veel zouden mengen in het werk van de commissiediensten, om vervolgens beloond te worden met hoge posten binnen de instelling. De commissarissen zijn volgens Santer wel ,,politiek akkoord'' over de noodzaak van regels over het aantal kabinetsleden, over een verdeling tussen ambtenaren en mensen van buiten en over meer internationale kabinetten. Santer, wiens termijn eind dit jaar afloopt, wil deze kwestie aan zijn opvolger overlaten.