Britse campagne voor schuldverlichting

De Britse regering heeft gisteren een nieuwe campagne gelanceerd voor internationale steun om de schulden van arme landen te verlichten.

Minister van Financiën Gordon Brown bepleit een vermindering met 50 miljard dollar (ruim 100 miljard gulden) tegen eind 2000 van de buitenlandse schulden van ontwikkelingslanden. De reductie zou gedeeltelijk bereikt moeten worden door verkoop van 1 miljard dollar van de goudreserves van het Interationaal Monetair Fonds en herstructurering van het bestaande programma voor schuldverlichting. Verder omvat het plan van Brown een extra bijdrage van 60 miljard dollar van de rijke donorlanden voor humanitaire hulp voor de armste landen, plus een bijdrage van 1 miljard dollar van particuliere hulporganisaties. (AP)