Aegon bestand tegen onrust financiële markt

Aegon ziet zijn gelijk bevestigd. Terwijl de banken pas op de plaats moeten maken, boekt de verzekeraar ook in hectische tijden een kwart meer winst. ,,We dansen wel met banken, maar trouwen doen we niet.''

De rente nog een procent lager, de dollar ten opzichte van de euro vijftien procent minder waard en een zelfde daling voor de internationale effectenbeurzen. Duikt verzekeraar Aegon dan in de rode cijfers?

Nee hoor. Volgens bestuursvoorzitter K. Storm zal bij dit scenario de winstgroei zo'n 7 procentpunt lager uitkomen. En dat betekent bij de prognose die Storm gisteren bij de bekendmaking van de jaarcijfers presenteerde dat het nettoresultaat nog altijd met meer dan 10 procent zal groeien.

,,Binnen Aegon bestaat inmiddels een goede balans tussen rentegevoelige en niet-rentegevoelige activiteiten'', aldus Storm. Een lage rente heeft voor een levensverzekeraar, die bij sommige producten een gegarandeerd rendement biedt, zo zijn nadelen, omdat rendement op beleggingen via veilige, vastrentende waarden zoals obligaties wordt behaald. Toch verwacht Storm pas problemen wanneer de zeer lage rente langer dan zeven jaar aanhoudt. ,,De risico's worden steeds vaker bij de klant gelegd door producten aan te bieden zonder gegarandeerde opbrengsten.'' Bijkomend voordeel van de lagere rente zijn meestal de hogere beurskoersen waar de verzekeraar weer van profiteert. Door het goede klimaat op de effectenbeurs leverden de beleggingen van de verzekeraar vorig jaar 1,5 miljard gulden op. ,,ING en Fortis tellen dit resultaat direct bij de winst, maar wij stoppen dat in de zogeheten herwaarderingsreserve. Elk jaar valt daarvan een deel vrij in de winst'', aldus financieel bestuurder H. van Wijk. Dit `potje', dat nog in lengte van dagen de winst een steuntje in de rug zal geven, bevat inmiddels 8,3 miljard gulden. In het afgelopen jaar droegen de beleggingen voor eigen rekening 585 miljoen gulden bij aan de winst.

Het aandeel Aegon is een van de aanjagers van het goede beursklimaat in Nederland en dankzij de hoge koers kunnen relatief goedkoop overnames (zoals het vorige maand verworven Transamerica) worden gedaan, maar er is ook één nadeel: door de vele personeelsopties moet de verzekeraar op grote schaal eigen aandelen inkopen, en vorig jaar kostte dat maar liefst 1 miljard van het eigen vermogen. Wat de raad van bestuur van dit bedrag privé kan incasseren wordt pas volgende maand, bij de publicatie van het jaarverslag, duidelijk.

Behalve de beleggingen droegen ook de nieuwe aanwinsten van Aegon, zoals de in 1997 verworven levensverzekeraar Providian, extra bij aan de winst. In het afgelopen jaar kwam de nettowinst een kwart hoger uit op 2,7 miljard. De winst per aandeel steeg met 20 procent tot 4,75 gulden. Transamerica moet vanaf medio dit jaar voor extra resultaat (plus 3 procent) gaan zorgen. ,,Maar ook zonder acquisities laten wij een gezonde groei zien'', aldus Storm. ,,Vorig jaar hebben wij een autonome winstgroei van 13 procent laten zien. En dat cijfer wordt negatief beïnvloed door de verkoop van de vastgoedbank FGH en de verkoop van een Amerikaanse schadeverzekeraar.'' In de twee jaren daarvoor bedroeg de autonome winstgroei nog respectievelijk 17 en 22 procent.

Het afgelopen jaar knabbelde ook een verlies in de autoverzekeringen in Spanje (met 12 miljoen) aan de winst. ,,Ik ga nog eens promoveren op de varkenscyclus bij schadeverzekeringen. Alle autoverzekeraars gaan uit concurrentieoverwegingen onder de prijs zitten, iedereen lijdt verlies en gaat de premies vervolgens weer verhogen. En dan weer hetzelfde liedje'', verklaarde Storm.

In plaats van naar het zuiden kijkt hij liever naar het westen. Vanaf dit jaar, met de overname van het financiële concern Transamerica, zal zo'n tweederde van de winst uit de Verenigde Staten komen, hetgeen de verzekeraar wel iets gevoeliger maakt voor de dollarkoers. In het afgelopen jaar steeg het resultaat uit Amerika (inclusief Mexico) al met 40 procent tot 1,36 miljard gulden. Die cijfers worden enigszins vertekend door dochter Providian, dat pas vanaf medio 1997 aan de winst bijdroeg.

De Nederlandse activiteiten brachten het afgelopen jaar al iets minder op dan de Amerikaanse. De nettowinst steeg met 8 procent tot 1,30 miljard, waarbij de levensverzekeringen het leeuwendeel (79 procent van de brutowinst) vormden. Vooral Spaarbeleg, met 1,4 miljoen rekeningen, is een succesnummer. Het resultaat op de schadeverzekeringen binnen Nederland liep met 5 miljoen terug, Dat kwam vooral door juni-stormen, twee grote busongelukken in Frankrijk en voorzieningen voor het millenniumrisico.

Voor het vangnet van de verzekeringsbranche, waarin 1 miljard gulden is opgenomen voor eventuele millenniumschade, heeft Aegon 75 miljoen gulden bijgedragen en niemand hoeft er volgens Storm op te rekenen dat de schade voor de verzekeraar rond de eeuwwisseling groter wordt. ,,Op is op'' luidt alvast het signaal voor mogelijk gedupeerde polishouders.

Met de vijftiende winstgroei op rij ziet Aegon – het resultaat van een fusie in 1983 tussen Ago en Ennia – zijn gelijk bevestigd af te zien van verkering met banken. ABN Amro, Rabobank en ING hebben over het afgelopen jaar een pas op de plaats moeten maken. Storm kon stralend zijn favoriete one-liner uit de kast halen. ,,Zoals u weet dansen wij graag met banken, maar trouwen doen we niet.''