WTO houdt sancties VS nog tegen

De wereldhandelsorganisatie WTO heeft de Verenigde Staten gisteren nog geen toestemming gegeven om sancties te treffen tegen de Europese Unie in het slepende conflict om bananenimport. Tegelijkertijd onderzoekt de WTO een omstreden Amerikaanse handelswet.

Een arbitragecommissie van de WTO heeft beide strijdende partijen meer informatie over het conflict over het Europese importregime voor bananen. De VS zagen vanmorgen in een reactie af van een verzoek om toestemming voor sancties tegen de EU. Een vergadering hierover bij de WTO werd door Washington afgezegd. De VS wilden de strafmaatregelen nemen, omdat het Europese importbeleid bananen uit de voormalige koloniën van de EU zou bevoordelen ten koste van `dollarbananen' van de Amerikaanse fruitconcerns Chiquita en Dole. De VS wilden al vandaag met de sancties beginnen. De kwestie loopt al meer dan zeven jaar. Vorig jaar december maakte Washington een lijst bekend met Europese producten (van lithografieën tot Italiaanse kaas) die zouden worden getroffen door een Amerikaans importtarief van 100 procent. De sanctielijst betreft 520 miljoen dollar aan jaarlijkse import. Nederland en Denemarken zijn van de strafmaatregelen uitgezonderd omdat zij in Brussel regelmatig hebben geageerd tegen het Europese bananenregime.

De arbitragecommissie van de WTO zei gisterenavond dat na het verstrekken van de gevraagde informatie snel een beslissing kan worden genomen. De WTO veroordeelde de EU al eerder wegens het importregime voor bananen. De EU paste hierop het importregime aan, maar volgens de VS voldoet het nog steeds niet aan de WTO-regels. Na een veroordeling van een land door de WTO is de tegenpartij gerechtigd sancties te treffen die `proportioneel' moet zijn met de geleden schade.

Gisteren werd ook bekend dat de WTO op verzoek van de EU een commissie instelt die de rechtmatigheid gaat onderzoeken van de omstreden Amerikaanse handelswet 'Super 301'. Deze Super 301, onlangs opnieuw gereactiveerd door president Clinton, geeft de Amerikaanse autoriteiten de bevoegdheid tot eenzijdige sancties tegen landen die zij schuldig acht aan oneerlijke handelspraktijken. Volgens de EU is de wet in strijd met de WTO-regels.

De Amerikaanse ambassadeur bij de WTO, Rita Hayes, beschuldigde de EU er gisteren van de aandacht te willen afleiden van het geschil over het Europese importbeleid voor bananen. Haar EU-collega Roderick Abbott verwierp de aantijging. Volgens hem gaat het om een principieel bezwaar tegen eenzijdige sancties. Dat geldt weliswaar voor Amerikaanse sancties in het bananengeschil, maar de EU zou volgens Abbott ook in het geweer zijn gekomen tegen `301' als die kwestie was opgelost.

De EU en de VS hebben meer handelsconflicten, onder meer over de import van Amerikaans vlees van met hormonen behandelde runderen. De WTO lijkt problemen te hebben deze conflicten te beslechten, wat ook te maken heeft met onduidelijke regelgeving. In Genève, het hoofdkwartier van de WTO, wordt daarom gewerkt aan stroomlijning van de regels. (AP, Reuters, KRF)