Waakzaamheid na snelle stijging van het peil in de Maas

Waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat in Limburg zijn waakzaam na een snelle stijging van het waterpeil in de Maas. Opgestuwd door smeltende sneeuw en regenval in België en Noord-Frankrijk bereikte de rivier vanmorgen in Borgharen bij Maastricht een peil van 43.80 meter boven NAP.

Bedreigend is de situatie vooralsnog niet, aldus Rijkswaterstaat. Het waterpeil is nog bijna twee meter lager dan het hoogste niveau (45.70 meter) tijdens de laatste grote overstroming in 1995. Nadien zijn onder meer de Maasdorpen Itteren en Borgharen voorzien van dijken die een waterstand van 46.00 meter boven NAP kunnen verwerken. Gisteravond zag het er op basis van neerslagvoorspellingen van het KNMI nog naar uit dat de Maas vanmorgen een hoogste peil van 45.00 meter boven NAP zou bereiken. In Maastricht kwam een crisisteam van politie, brandweer en gemeente bij elkaar. De gemeente heeft verbindingsmasten geplaatst en de bewoners geïnformeerd. Het Waterschap Roer en Overmaas alarmeerde het personeel en bracht mobiele pompen en waterkerende schotten naar Itteren, Borgharen, Geulle en Stein.

De jongste neerslaggegevens van het KNMI waren voor Rijkswaterstaat vanmorgen aanleiding de voorspellingen over de maximale waterhoogte bij te stellen. ,,Het hoogste peil zal onder de 44.00 meter blijven'', zegt woordvoerder K. Wu van de directie Limburg van Rijkswaterstaat. ,,Maar we blijven waakzaam. Het peil van de Maas zal de komende dagen hoog blijven. En valt er opeens een onverwachts grote hoeveelheid neerslag ten zuiden van Limburg, dan kan de situatie snel veranderen.''

Het waterschap Roer en Overmaas zegt dat de aanleg van de dijken rond de dorpen snel reageren noodzakelijk maakt. Woordvoerder J. Delsing: ,,De nieuwe dijken houden het rivierwater dan wel tegen, maar de bodem bestaat uit doorlaatbaar grind. Zonder pompen zouden de dorpen bij een hoge waterstand toch langzaam onder water lopen. Wij nemen geen enkel risico en rukken onmiddellijk uit met die pompen als het waterpeil rond de 45.00 meter dreigt te komen. Vanaf dat niveau lopen de toegangswegen namelijk onder water.''

De actuele waterstanden van de Maas zijn via Internet te volgen (http://waterland.net/text.html).