Vergoeding apothekers extra gekort

Minister Borst (Volksgezondheid) wil nog 310 miljoen gulden extra korten op de vergoeding voor de apothekers. Desondanks lukt het niet de groei van uitgaven voor medicijnen voldoende af te remmen. Het budget wordt zeker met 240 miljoen gulden overschreden.

Dit blijkt uit de brief over het geneesmiddelenbeleid die Borst vandaag naar de Tweede Kamer zendt. De maatregelen die ze in november aankondigde in het plan van aanpak voor de geneesmiddelen, leveren dit jaar veel minder op dan zij toen aannam. Volgens Borst is 1999 `een overgangsjaar'. Zij verwacht dat ze, onder meer door een grotere greep op de voorschrijvers van medicijnen, in de jaren daarna de groei van de uitgaven beter kan beheersen.

Borst wenst de vergoeding die apothekers krijgen voor elk recept te verlagen. Die maatregel moet 75 miljoen gulden opleveren en dient als compensatie voor de sterke groei van het aantal recepten die vorig jaar werden uitgeschreven.

De minister wil daarnaast een einde maken aan de `stimulansregeling': apothekers die in plaats van dure specialités goedkopere generieke medicijnen afleveren mogen eenderde van het prijsverschil zelf houden. Dit moet 35 miljoen gulden opleveren waarbij de minister ervan uitgaat dat de apothekers ook zonder die prikkel deze goedkopere medicijnen blijven afleveren. Gebeurt dat niet, dan resulteert de maatregel in een tegenvaller voor Borst van zeventig miljoen gulden.

Ook kondigt Borst een extra korting aan van tweehonderd miljoen gulden voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen. Deze maatregel dient als compensatie voor de kortingen en bonussen die deze bedingen bij de leveranciers van geneesmiddelen.

De landelijke apothekersorganisatie KNMP stapt naar de rechter. Zij wil de minister dwingen, zoals eerder overeengekomen, ook een onderzoek te laten doen naar de praktijkkosten van een apotheker. De minister heeft dit onderzoek tot dusver geweigerd.