TNO onderzoekt straling stenen

TNO gaat onderzoek doen naar de straling die mineraalverzamelingen uitzenden. Hierbij richt het TNO zich niet alleen op collecties van musea, maar ook op het risico voor handelaren en particuliere verzamelaars. Opdrachtgever is het ministerie van VROM. Volgens Europese richtlijnen moeten lidstaten van de EU regels opstellen voor het werken met mineralen en delfstoffen. Het departement hoopt echter dat de stralingsbelasting van mineraalverzamelingen zo laag uitvalt dat ze kunnen worden uitgesloten van een meldings- en vergunningsplicht. (ANP)