Peking mikt op 7 procent groei

Door uitgaven voor omvangrijke infrastructurele uitgaven die een economische groei van zeven procent moeten waarborgen, zal het Chinese begrotingstekort dit jaar oplopen tot een recordhoogte van 36,4 miljard gulden. Dat is volgens verschillende media in Hongkong de belangrijkste boodschap in de toespraak van de Chinese premier Zhu Rongji, komende vrijdag tijdens de opening van de jaarlijkse voltallige vergadering van het Nationaal Volkscongres (NPC), het Chinese parlement.

De toespraak van Zhu zou in het bezit zijn van journalisten uit Hongkong die in contact staan met lokale gedelegeerden die zitting hebben in het NPC.

Indien de informatie juist is, is dit jaar sprake van een groei van het begrotingstekort met 56 procent. In januari sprak Xiang Huaicheng, de minister van financiën, nog van een mogelijk tekort van 25,6 miljard gulden, even hoger dan de 23,3 miljard gulden van het afgelopen jaar. Reden voor de groei van het begrotingstekort, dat naar internationale begrippen met twee procent van het bbp nog altijd bescheiden is, is het plan van de Chinese regering om de Chinese economie door middel van telecommunicatie- en infrastructurele projecten nieuwe impulsen te verschaffen. Afgelopen jaar gaf Peking 157 miljard gulden aan staatsobligaties en schatkistpromessen uit voor de financiering van dergelijke projecten en de herkapitalisering van 's lands staatsbanken.

In zijn toespraak zou Zhu beweren dat China geen andere oplossing rest om te voorkomen dat de hoge groei, die vorig jaar is vastgesteld op 7,8 procent, uit de economie raakt. Die groei acht China noodzakelijk voor het behoud van de binnenlandse stabiliteit. Volgens een ambtenaar van het Nationaal bureau voor statistieken is meer dan de helft van de 7,8 procent groei het gevolg van de investeringen in de infrastructuur. De binnenlandse vraag, de handel en de buitenlandse investeringen zouden afnemend tot de groei hebben bijgedragen.

Buitenlandse economen en bedrijven hebben hun zorg uitgesproken over het ongecontroleerd pompen van geld in de Chinese economie en waarschuwen voor de 'kwaliteit' van de groei.