Wellink: huizen en effecten duur

De stijging van de aandelenkoersen en de huizenprijzen in Nederland kan onhoudbaar blijken. Dit heeft president Wellink van De Nederlandsche Bank gezegd in een vraaggesprek met het Amerikaanse persbureau KRF/Bridge.

Wellink vindt dat er te hoge verwachtingen zijn ingebouwd in de prijzen van dergelijke activa. ,,Mensen blijven denken dat de aandelenmarkt omhoog zal gaan. Dat is niet conform de verwachtingen van de economie in Europa. Vroeg of laat zal er een botsing ontstaan tussen deze twee visies'', aldus Wellink. ,,Wat mij bezorgd maakt is dat het maar door- en doorgaat, terwijl steeds meer informatie binnenkomt dat de economische groei vertraging oploopt. De aandelenprijzen worden nu niet bepaald door de huidige winsten, maar door de toekomstige bedrijfsresultaten.''

Wellink plaatst ook vraagtekens bij de ontwikkelingen op de Nederlandse vastgoedmarkt. ,,Geld is goedkoop op dit moment en dat komt tot uiting in de onplezierige ontwikkelingen op de onroerendgoedmarkt. De prijsniveaus zijn terug op het onacceptabele hoge niveau van 1979'', zegt hij in het vraaggesprek.

De rente in Nederland bevindt zich, met 3 procent voor de tarieven op de geldmarkt, op het algemene niveau dat in de Economische en Monetaire Unie wordt bepaald door de Europese Centrale Bank.

Voor begin dit jaar volgde De Nederlandsche Bank het Duitse rentebeleid, terwijl de Nederlandse economie veel beter presteerde dan de Duitse. Al eerder heeft Wellink gesuggereerd dat de rentestand in Nederland verhoudingsgewijs laag is.

Wellink toont zich ook bezorgd over de economie van de Verenigde Staten, omdat de stemming op de effectenmarkt een grote rol speelt in het consumentenvertrouwen. ,,Ik ben in het verleden pessimistisch geweest over de VS. Van een academisch gezichtspunt is duidelijk dat de situatie kwetsbaar is.''

Wellink verwacht dat er een eind komt aan de daling van de werkloosheid in Nederland, en dat de economische groei dit jaar op 2 procent uitkomt. Het overheidstekort zal in 1999 en in 2000 de 1,5 procent halen. Wellink noemt dat cijfer ,,niet slecht'' ten opzichte van andere Europese landen.

Eind 1996 veroorzaakte president Alan Greenspan van de Amerikaanse centrale banken voor onrust op de beurzen toen hij zei dat er ,,irrationele uitbundigheid'' in de aandelenkoersen was geslopen.

Sindsdien hebben beleggers zich weinig meer aangetrokken van waarschuwende centrale bankiers.