Varkenshouderij

In het hoofdredactioneel commentaar van 24 februari over de chaos rond de Wet Herstructurering Varkenshouderij wordt terecht gewezen op de kern van de zaak; mag de staat burgers zonder schadevergoeding onteigenen?

Aan het eind van het betoog wordt gewezen op de oorspronkelijke bedoeling van de wet, het verminderen van de fosfaatproductie met 14 miljoen kilo. In een vorig vonnis heeft de Haagse rechter hierover echter al haar twijfel uitgesproken. Door andere maatregelen is dit fosfaat wellicht al `afgeroomd'. Verder is het de vraag waarom dit uitsluitend voor de varkenshouderij zou moeten gelden. Bovendien is het sterk de vraag of landelijke vermindering van de fosfaatproductie enig effect zal hebben op het milieu (minder algen in oppervlaktewater). Immers, algengroei kan al ontstaan bij minimale hoeveelheden fosfaat die (van nature) in ons land aanwezig zijn. Overigens is fosfaat niet schadelijk.

De slotzin van het commentaar, `De verzuring van het milieu zet onverminderd door' behoeft aanvulling. Bij het verzuringsvraagstuk wordt vaak gewezen naar ammoniak-uitstoot door de veehouderij. Dit is een hardnekkig misverstand aangezien ammoniak een base is. In de milieuwijzer (november '98) van de provincie Drenthe wordt zelfs beschreven hoe base-minnende korstmossen worden gebruikt als indicatorplant voor ammoniak in de lucht. Het is dus zeer wel mogelijk dat ammoniak uit de veehouderij compenseert voor de zure werking van NOx en SOx (uit industrie, verkeer en verwarming).

    • Lourens Gengler