Tweedeling in zorg niet bezwaarlijk voor meeste Nederlanders

De Nederlandse bevolking heeft er geen bezwaar tegen als zieke werknemers met voorrang in de ziekenhuizen worden behandeld. Ruim tachtig procent vindt het acceptabel dat degenen die niet werken langer moet wachten dan werkenden. Dat verschil in wachttijd mag gemiddeld zo'n drie tot vier maanden bedragen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Rotterdamse Instituut beleid en management gezondheidszorg naar het maatschappelijk draagvlak voor bedrijvenpoli's. Een grote meerderheid prefereert volgens de onderzoekers ongelijkheid in de toegang tot de zorg boven een gelijke doch langere wachttijd voor iedereen. Door de introductie van voorrangsbehandeling voor werkenden, bijvoorbeeld in de vorm van bedrijvenpoli's, kunnen ook degenen die niet werken eerder worden geholpen. In de Tweede Kamer wijst een meerderheid, net als minister Borst (Volksgezondheid), iedere vorm van voorrangszorg af. Uit het onderzoeksrapport De prijs van solidariteit blijkt dat een meerderheid negatief antwoordt op de vraag of werkenden eerder geholpen mogen worden. Maar toen de ondervraagden een concrete situatieschets kregen voorgelegd veranderde driekwart van hen van mening. Uiteindelijk werd voorrangszorg door minder dan twintig procent afgewezen. Volgens de onderzoekers kan het afwijzende standpunt dat de ondervraagden in eerste instantie innamen het gevolg zijn van de negatieve lading die in de media aan de bedrijvenpoli werd gegeven.

Werkenden denken niet anders over snellere hulp voor werknemers dan degenen die geen baan (meer) hebben. Ouderen, die in het algemeen het meeste gebruik maken van de gezondheidszorg, waren toleranter over voorrang voor werkenden dan de beroepsbevolking tussen de 35 en 55 jaar. Zij wilden wel vier maanden wachten terwijl voor degenen met een baan dat verschil in wachttijd maar zo'n drie maanden mocht zijn.

VVD-stemmers hebben, net als de VVD-fractie in de Tweede Kamer, nauwelijks problemen met voorrangszorg. Deze kiezers vinden een verschil in wachttijd van vijf maanden acceptabel. Maar PvdA- en CDA-kiezers doen daar niet veel voor onder. In de Kamer wijst met name de PvdA voorrangszorg echter principieel af.