SCIENTIFIC AMERICAN

De ruimtevaart wil economisch gezien maar niet van de grond komen, uitgezonderd de sector satellietcommunicatie. Dat is vooral te wijten aan de zwaartekracht, want het lanceren van een ruimteshuttle kost twintigduizend dollar per kilo shuttle. National Aeronautics and Space Administration, NASA, en Lockheed investeren daarom in de ontwikkeling van een lichtgewicht shuttle die vaker dan één keer is te gebruiken.

In een special over de toekomst van ruimteonderzoek vraagt Scientific American zich af of er wel zoveel behoefte is aan meer lanceringen. Op dit moment vinden er per jaar negentig lanceringen plaats met behulp van kostbare Ariane- Delta-, en Atlasraketten die in één keer zijn afgeschreven. Een lichtgewicht shuttle die twee keer per week de lucht in gaat zou aan de huidige vraag naar lanceringen kunnen voldoen.

Jarenlang heeft NASA er naar gestreefd om in ruimtestations farmaceutische producten te maken en materiaal voor halfgeleiders te fabriceren omdat de kwaliteit daarvan in de ruimte zou verbeteren. Maar dat is een economisch luchtkasteel, omdat de lanceringskosten het onmogelijk maken de producten met winst op aarde te verkopen.

Wat wel kan aarden in de ruimte is het idee om satellieten te gebruiken voor de productie van zonne-energie. Zo'n station zou acht keer zoveel zonne-energie produceren als een zonnecollector op aarde, omdat het niet onderworpen is aan het dag- en nachtritme en niet gehinderd wordt door atmosferische beslommeringen. Een andere mogelijkheid om geld te verdienen aan de ruimte is het ruimtevaarttoerisme. Uit een onderzoek in 1997 bleek dat 42 procent van de Amerikanen geïnteresseerd zijn in een ruimtetrip. Kaartjes zullen volgens het blad 100.000 dollar kosten. Maar het blijft bij plannen door gebrek aan kapitaal. Want Wall Street gelooft misschien wel in luchtkastelen, maar niet in die van de ruimtevaartindustrie.

Het maandblad Scientific American is verkrijgbaar in de kiosk.

www.sciam.com