Robeco wil via individuele aandelen sneller groeien

Vermogensbeheerder Robeco gaat nog voor deze zomer aandelen van `losse' bedrijven aanbieden. Nu biedt de Rabo-dochter alleen beleggingsfondsen aan. Dit meldt de vermogensbeheerder in het eigen maandblad Safe.

Een woordvoerder van Robeco, dat het voorgaande jaar afsloot met een belegd vermogen van 181 miljard gulden, wil uit commerciële overwegingen nog geen toelichting geven op de plannen.

Pas later deze de maand geeft het financiële concern meer duidelijkheid over de manier waarop klanten aandelen van individuele bedrijven kunnen kopen en verkopen. ,,Er zit een aantal verkoopmethoden in waarover we nog niets kwijt willen.''

De reden voor Robeco om ook individuele aandelen aan te bieden is volgens de woordvoerder simpel. ,,Ook aandelen vormen voor ons een instrument in vermogensvorming en wij willen op dit vlak een zo groot mogelijke aanbieder zijn.'' Rabobank en Robeco beschikken gezamenlijk over ruim 600.000 klanten.

Door de relatief zelfstandige positie van Robeco binnen de financiële groep bestaat het gevaar dat men elkaar in de wielen rijdt. ,,In principe maken we van verschillende verkoopkanalen gebruik: Robeco via direct marketing, Rabobank via haar filialen. Natuurlijk kan je via de bank ook aandelen kopen via Internet, maar we zullen elkaar echt niet tegenwerken. De adviestak van Robeco en het Rabo Beleggingsadvies rapporteren niet voor niets aan dezelfde Robeco-bestuurder.''

Volgens een zegsman van de Rabobank is het in elk geval de bedoeling dat de twee concepten gescheiden blijven. ,,Zo blijven wij drie mogelijkheden aanbieden: aan- en verkoop via het kantorennet, via de beursorderlijn of via Internet.''

De plannen om als commissionair actief te worden passen in het streven van Robeco om in de komende vijf jaar het beheerd vermogen te laten groeien tot 400 miljard gulden. De nadruk op de particuliere belegger, die momenteel zo'n 70 miljard gulden bij Robeco heeft uitstaan, is begrijpelijk; de vermogensbeheerder zag de afgelopen jaren veel kapitaal van institutionele beleggers wegstromen. Robeco wil ook via kleinere overnames in Europa groeien.

Rabobank heeft momenteel 50 procent van de aandelen in handen van Robeco. De bank heeft een optie op de resterende helft, die ze over twee jaar kan uitoefenen.