Profvoetbal beperkt functie clubcard

De 36 clubs in het betaald voetbal hebben gisteravond tijdens een buitengewone algemene vergadering unaniem ingestemd met de stopzetting van de Persoonsgebonden Club Card (PCC) als veiligheidsinstrument. De Betaald Voetbal Organisaties schaarden zich achter de aanbevelingen van de commissie-Stekelenburg. Indien politiek Den Haag hetzelfde besluit neemt, zal de vrije kaartverkoop voor voetbalwedstrijden terugkeren, tenzij het gaat om risicoduels.

Na proeven bij zes clubs (Ajax, NEC, ADO Den Haag, FC Den Bosch, Emmen en PSV) zijn de KNVB en de politiek van mening veranderd over het nut van de PCC in de strijd tegen het voetbalvandalisme. De voetbalbond begon het project met de PCC onder druk van de overheid. Daartoe werden forse investeringen gepleegd door de bond en de clubs. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van maandag 26 januari 1998 werd nog het zogenoemde Masterplan voor de gefaseerde invoering van de PCC aan de clubs voorgelegd.

Hoe komt de voetballiefhebber straks het stadion binnen? Acht vragen over de te verwachten praktijksituatie van het voetbalbezoek nu de verplichte PCC aan een vroege dood is gestorven.

Wordt de clubcard volledig afgeschaft?

Nee, hij blijft dienen als servicekaart. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van kortingen. En kan door de club gebruikt worden als marketinginstrument om meer bezoekers te trekken en de landelijke kaartverkoop mogelijk te maken. De commissie-Stekelenburg adviseert een aanschafprijs van 12,50 gulden en een geldigheidsduur van twee jaar. De Persoonsgebonden Club Card (met pasfoto) wordt door de clubs alleen nog op basis van vrijwilligheid verstrekt. Ook hieraan kunnen marketingdoeleinden ten grondslag liggen. De reeds aangeschafte PCC's zijn overigens vijf jaar geldig.

Kan de (persoonsgebonden) clubcard in de toekomst nog verplicht worden gesteld voor de aanschaf van een entreebewijs?

Wel degelijk. Indien het gaat om een risicowedstrijd, of duels van `enig risico', kan de thuisclub in overleg met de lokale driehoek (burgemeester, justitie, politie) besluiten de clubcard verplicht te stellen bij de aanschaf van een toegangsbewijs. Het scheiden van supportersgroepen vormt daarbij het voornaamste doel. Ook de blokkades in het computersysteem voor bepaalde supportersgroepen (Ajax-fans mogen geen kaarten kopen voor duels van Feyenoord) worden per wedstrijd bekeken en eventueel aangebracht.

Wat zijn straks de spelregels bij het gebruik van de clubcard?

De seizoen clubcard wordt onder alle omstandigheden overdraagbaar, tenzij aan de desbetreffende bezitter een stadionverbod is opgelegd. De houder blijft altijd verantwoordelijk voor het gebruik van de kaart. Op een clubcard kunnen voortaan, indien verplicht gesteld, diverse toegangskaarten worden verkregen. De clubcard kan alleen in ontvangst worden genomen op vertoon van een identificatiebewijs. De clubcard hoeft niet meer getoond te worden bij de toegang tot het stadion. Clubs nemen in de huisregels op dat supporters zich desgewenst bij de poort van het stadion dienen te identificeren.

Wanneer is er sprake van vrije verkoop?

Indien het gaat om een wedstrijd zonder risico. De commissie Stekelenburg stelt maatwerk voor per duel. Zes weken van tevoren wordt bij de KNVB gemeld welke status een bepaalde wedstrijd krijgt. Supporters worden geïnformeerd via Teletekst, Internet, een speciaal telefoonnummer, de lokale media en de programmabladen van de clubs.

Wanneer gelden de nieuwe regels?

Dat is nog onduidelijk. Deze week wordt het rapport van de commissie-Stekelenburg aangeboden aan de regering. Als de politiek snel zijn goedkeuring eraan hecht, kan er mogelijk dit seizoen nog aan sommige clubs dispensatie worden verleend voor het gebruik van de clubcard. Stekelenburg zei gisteravond de burgemeesters te zullen informeren over de bevindingen van zijn commissie, zodat zij niet hun eigen beleid erop na gaan houden. De verwachting is dat de nieuwe voorschriften volgend seizoen in het totale betaald voetbal worden ingevoerd. Supportersorganisaties als de FSV en BOVS zijn in hoofdlijnen akkoord met de nieuwe aanpak.

Wat zijn eigenlijk de criteria voor een risicowedstrijd?

De KNVB zegt: ,,Een risicowedstrijd is een wedstrijd waarbij op basis van analyse van beschikbare informatie, gegevens en ervaringen extra rekening dient te worden gehouden met verstoringen van openbare orde en veiligheid.'' Bij het vaststellen van een risicowedstrijd baseren clubs, burgemeesters en justitie zich op ervaringen uit het verleden. Onvoldoende controle op kaartverkoop, mogelijke botsingen van rivaliserende supportersgroepen, streekderby's, politie-informatie over supporters en lokale evenementen, zoals koopavonden, kunnen ook een rol spelen.

Wat hebben de experimenten en de voorbereidingen voor de PCC het voetbal tot nog toe gekost?

De KNVB zegt dat niet te kunnen becijferen. Ook omdat de clubs een deel van de uitgaven voor hun rekening hebben genomen. Volgens Gaston Sporre, oud-voorzitter van FC Zwolle, doet de voetbalbond met opzet ,,schimmig'' over de kosten. De clubcard heeft veel mensen weggehouden bij het voetbal. Sporre raamt de inkomstenderving voor het betaald voetbal de afgelopen twee jaar op zo'n 20 à 25 miljoen gulden.

Hoe worden voetbalsupporters die zich hebben misdragen, geweerd uit de stadions?

Zij krijgen een stadionverbod, waarbij de commissie-Stekelenburg een stringente civielrechtelijke meldingsplicht adviseert. Stewards moeten overtreders herkennen. Hun clubcard wordt ingenomen of geblokkeerd. De commissie beveelt een geautomatiseerde toegangscontrole aan.