Onderzoeksrapport VS wil hervorming IOC

Verkiezing van IOC-leden, betere controle van de boeken en hervorming van het systeem dat de toewijzing van de Olympische Spelen regelt. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van een gisteren gepresenteerd onderzoeksrapport van het United States Olympic Committee (USOC). Het rapport is opgesteld onder leiding van George Mitchell, voormalig Senaatsvoorzitter.

,,Wij geloven dat er een verandering moet komen in het systeem, niet in een of andere persoon'', zei Mitchell gisteren in een toelichting. ,,Als president Samaranch en de volledige IOC-top morgen zouden aftreden en er verder geen enkele verandering werd doorgevoerd, wordt het probleem niet opgelost.''

Het Mitchell-rapport stelt vast dat olympische-kandidaatsteden en de nationale olympische comités medeplichtig zijn aan de corruptie. Maar het rapport legt de schuld bij het IOC, dat zich al jaren passief opstelt.

Het Mitchell-rapport is het derde verslag naar aanleiding van de omstreden toekenning van de Olympische Winterspelen aan Salt Lake City in 2002. Eind november werd bekend dat IOC-leden overdadige giften hadden ontvangen, beurzen voor hun kinderen hadden gekregen en medische behandelingen voor andere familieleden hadden geregeld. Een intern IOC-rapport in januari veroordeelde het gedrag van een aantal IOC-leden en leidde tot het vertrek van vier leden. Een ethisch rapport in opdracht van de Salt Lake Organizing Committee (SLOC) maakte vorige maand melding van buitensporige giften die tien IOC-leden in diverse vormen hadden aangenomen.

De Mitchell-commissie heeft vooral gekeken naar de biedingsprocedure in de toewijzing van de Spelen aan Salt Lake City. Het USOC, de opdrachtgever van het onderzoek, kwam er goed af. Mitchell vond het gedrag van die organisatie aanvaardbaar, hoewel Salt Lake City oneigenlijk bevoordeeld werd in de strijd met andere Amerikaanse kandidaatsteden.

Mitchell vindt het jammer dat Salt Lake City ,,zo diep was gezonken''. Op grond van de faciliteiten, de organisatie en de presentatie was de stad duidelijk favoriet. ,,Wat de mensen in Salt Lake City deden was onjuist maar zij hebben de IOC-cultuur niet uitgevonden'', aldus Mitchell. Volgens Mitchell was ,,de cultuur van giften geven'' al lang aanwezig en niemand hield daar toezicht op.

Volgens het rapport-Mitchell is de toenemende commercie van de Olympische Spelen in strijd met de ethische achtergrond van het evenement. IOC-leden zouden daarom niet meer voor het leven moeten worden benoemd, maar gekozen moeten worden door nationale comités, sportfederaties en andere bestuurslichamen. Het IOC moet zijn boekhouding openbaar maken. Giften en reiskosten moeten worden behandeld door een afdeling van het IOC. Volgens Mitchell zou het goed zijn als alle landen een akkoord ondertekenen waarin omkoping wordt veroordeeld, zodat alle omkooppraktijken direct strafbaar zijn.