Nog eens vier ton vracht El Al jumbo onbekend

De parlementaire enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzoekt is volgens voorzitter Th. Meijer op een ,,nieuw zeer serieus probleem'' gestuit in het onderzoek naar de vrachtdocumentatie van de verongelukte El Al-Boeing. Uit een tot nog toe onbekend vrachtdocument blijkt dat er gegevens over ruim vier ton lading ontbreken. Deze vier ton staan los van de twintig ton vracht waar de commissie nu in de Verenigde Staten onderzoek naar doet.

De nieuwe ontwikkeling is een tegenvaller voor de commissie die er steeds vanuit is gegaan dat met de vondst van de papieren over de twintig ton de vrachtdocumentatie op papier compleet zou zijn. ,,We dachten dat we de boel op orde hadden, maar helaas blijkt dat niet zo te zijn. Er zit niets anders op dan ook deze zaak opnieuw uit te zoeken'', aldus Meijer.

De commissie kwam afgelopen donderdag totaal onverwacht in het bezit van een verfijnde versie van het zogenoemde `cargomanifest'. Het heeft betrekking op de vracht die is ingeladen in New York en bestemd was voor Tel Aviv. Het nieuwe document brengt de `palletposities' in kaart. Aan de hand daarvan kan worden gecontroleerd welk deel van de lading op welke pallet in het vliegtuig stond. Tot voor kort was er alleen een dergelijk manifest beschikbaar van het traject Amsterdam-Tel Aviv. Voor het traject New York-Tel Aviv hadden de onderzoekers slechts de beschikking over een cargomanifest met daarop een opsomming van de vrachtbrieven. Daardoor was het tot dusver onmogelijk om de gewichten op papier te vergelijken met de werkelijk gewogen hoeveelheden op de pallets. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat op een aantal pallets bij elkaar ruim vier ton meer vervoerd is dan op het cargomanifest staat aangegeven. Het is onduidelijk wat dat voor goederen zijn geweest. De bijbehorende vrachtbrieven geven slechts zeer summiere informatie. De originele documenten van deze zendingen zijn op 3 oktober 1992 per passagiersvlucht van New York naar Tel Aviv gebracht, zo staat op zowel het oude als het nieuwe cargomanifest te lezen. De Nederlandse onderzoeksautoriteiten hebben deze documenten echter nooit opgevraagd. Om vast te kunnen stellen wat er precies aan boord heeft gezeten, zal de enquêtecommissie deze papieren in handen moeten zien te krijgen. Ook zouden de onderliggende vrachtbrieven (de `House Airwaybills') moeten worden opgevraagd. De volledige vrachtdocumentatie is belangrijk omdat de commissie hoopt dat er meer duidelijkheid komt over de relatie tussen de gezondheidsklachten en de inhoud van de vrachtjumbo. El Al heeft steeds gezegd dat alle papieren in handen zijn van de commissie.

GEWICHTSGAT3